Modtagere af H.C. Andersen Prisen 2017 er:

Johan de Mylius, Danmark

for sin betydningsfulde og livslange forskning og formidling af H.C. Andersen

Kasper Købke, Danmark

for sine originale illustrationer til ”H.C. Andersens eventyr”, 2016

Wenjie Li, Kina

for sin banebrydende forskning i H.C. Andersen-traditionen i Kina

Johan de Mylius

Som professor og forhenværende leder af H.C. Andersen-centret på Syddansk Universitet og især med sine banebrydende bidrag og værker har han fremmet dybdeforståelsen af Danmarks nationaldigter både nationalt og internationalt, i forskerkredse såvel som i den brede offentlighed. Takket hans indsats er Andersens traditionelle image som digter af børneeventyr blevet afmystificeret til fordel for en solid forankring i den moderne litteraturs udvikling.

Hans seneste bog, Livet og skriften, er et sand opus magnum og kan anses som summen af hans livsværk. Titlen er selv et passende motto for en forsker som har dedikeret sit eget liv til skriftens tjeneste.

Kasper Købke

En gang i mellem er vi i Priskomiteen vidende til, at en prismodtager indfanger H.C. Andersen i et lærende og fremsynet samtidsudtryk. Heldigvis.

Et forløb som strakte sig over 5000 timer. Et forløb af sjælden dedikation. Et forløb som var planlagt minutiøst. Et forløb som lykkedes. Samlet set er det, som Kapper Købke, i bogstaveligste forstand, har fået fra hånden med illustrationerne til bogen ”Hans Christian Andersen Eventyr”, en bedrift, som Kasper Købke på smukkeste måde er nået i mål. Til glæde for alle.

Detaljerigdommen i illustrationerne vidner om fordybende respekt og indsigt i Andersens liv og virke. Og vi er sikre på, at Andersen – med sine egne ord – ville have syntes, at Kasper Købke har været ”flittig” – men han havde også været imponeret over de lag, som illustrationerne rummer.

Wenjie Li

Med Wenjie Li’s banebrydende ph.d.-afhandling fra 2014 foreligger der nu et gennemarbejdet overblik over H.C. Andersen-udbredelsen i Kina og tillige hermed et overblik over både dens betydning og årsagerne til den. Ikke blot gennemgås den lange række af oversættelser med deres skiftende udfordringer alt efter den samtid, de blev til i. Det dokumenteres bl.a. også, hvorledes H.C. Andersen betød en helt ny eventyr-forståelse i Kina og skabte en hidtil ukendt interesse hos læserne for historiernes personer og deres udvikling. Herved skabtes i langt højere grad end tidligere en form for identifikation med historiernes handling og med en tydelig fascination af deres hele stemning og kunstneriske indhold.

Wenjie Li’s afhandling og den lange række af artikler, hun også har publiceret, rummer ud over dokumentation på Andersens indflydelse også en enestående og nødvendig diskussion af præmisserne for sproglig og kulturel oversættelse mellem europæiske sprog og kinesisk.

Prisoverrækkelsen finder sted søndag den 2. april 2017 kl. 15.30 på Odense Teater.

Priserne overrækkes af bl.a. kulturminister Mette Bock og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

Udover overrækkelsen af de tre ærespriser vil der være underholdning af Den kgl. balletskole i Odense, oplæsning af skuespiller Olaf Johannessen, Den Fynske Opera, Kai Stensgaard på marimba, Ingrid Kristensen Dansekompagni og H.C. Andersen Paraden.

Konferencier er Natali Vallespir Sand.

Billetter kan købes via Odense Teaters hjemmeside og billetten.dk

Yderligere informationer fås hos Susanne Wiese Kristensen, H.C. Andersen Priskomite, på 22 48 68 59.