Hvis du har spørgsmål vedrørende Hans Christian Andersen Priskomite er du meget velkommen til at kontakte os.

8 + 0 = ?


HANS CHRISTIAN ANDERSEN PRISKOMITE

Christian Benne • Karsten Eskildsen • Susanne Wiese Kristensen
Thomas de Mik • Jan Moosmand • Jacob Rosenkrantz • Mette Genz
c/o Advokat Jan Moosmand, J.L. Heibergs Vej 121, DK-5230 Odense M
Telefon +45 22 48 68 59, e-mail swk@hans-christian-andersen-priskomite.dk
CVR-nr. 25351878 – Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401 kontonr. 1165416