Hvis du har spørgsmål vedrørende Hans Christian Andersen Priskomite er du meget velkommen til at kontakte os.


  HANS CHRISTIAN ANDERSEN PRISKOMITE

  Christian Benne • Karsten Eskildsen • Susanne Wiese Kristensen
  Thomas de Mik • Jan Moosmand • Jacob Rosenkrantz • Mette Genz
  c/o Advokat Jan Moosmand, J.L. Heibergs Vej 121, DK-5230 Odense M
  Telefon +45 22 48 68 59, e-mail swk@hans-christian-andersen-priskomite.dk
  CVR-nr. 25351878 – Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401 kontonr. 1165416