Prismodtager i 1997:
Lin Hua

Priskomite:

Professor Lin Hua fik prisen for sine oversættelser af H.C. Andersen. Den første oversættelse var 7 Hans Christian Andersen digte, som blev oversat i 1981. Den næste oversættelse var Udvalgte historier og eventyr, der dækker over en oversættelse af 21 historier og eventyr. Denne oversættelse blev udgivet i oktober 1992 og allerede i 1993 kom et nyt oplag.

Kronen på værket blev oversættelsen af Samlede Eventyr og Historier, der blev udgivet oktober 1995. De fire bind indeholdt 157 eventyr og historier. Det kan oplyses, at Lin Huas hustru, Yuan Qingxia, ved renskrivningen – i hånden forstås – skrev 1,3 millioner tegn!

Lin Hua, Kina for oversættelse af
H.C. Andersens samlede eventyr