Prismodtager i 2022:
Marina Abramović

Priskomite:

Ved at netop du har illustreret et af de H.C. Andersen eventyr, som kommer nærmest et dansk ”national-eventyr”, har du bidraget til en fornyet forståelse af det: i stedet for den klassiske selvbiografiske tolkning af det miskendte geni, som efter mange prøvelser finder sin rette bestemmelse, har du – både i kraft af din egen kunstneriske baggrund og selvsagt i selve illustrationerne – gjort historien til en arketypisk fortælling, der angår os alle. Som performancekunstner har du i en menneskealder dokumenteret sandheder i sammenhænge, der umiddelbart forekommer fremmedartede, grænsende til det absurde, blot for over kortere eller længere tid at lade betragterne stå tilbage med meget mere end en æstetisk oplevelse. Den rette tilrettelæggelse af det, som vi umiddelbart opfatter som uæstetisk eller fremmedartet, kan i et tidsforløb bidrage til eksistentielle indsigter. Din egen kunst har dokumenteret det igen og igen. Den grimme ælling er både som fiktiv figur og som samlet fortælling i sig selv udtryk for en tilsvarende transformation og individuel erkendelse.

Du har selv forklaret, at du med din kunst følte, du brød ud af en skal – så at sige: ud af ægget – og det skete jo i alle henseender også for H.C. Andersen. Han lagde aldrig skjul på, at mange af hans kunstneriske temaer blev hentet i egne erfaringer, hvilket har skabt den traditionelle forståelse også af dette eventyr som selvbiografisk. Men dine illustrationer viser, at dette er meget forenklet. Hvis ”Den grimme ælling” på nogen måde kan kaldes et ”nøgleeventyr”, så viser det blot, at dens forfatter for at nå sit mål personligt, kunstnerisk og socialt måtte performe sit eget liv bl.a. i form af fortællingen om hans ”eget livs eventyr”. Han var sig kun alt for bevidst, hvilke omkostninger det havde således at udfordre tidens normer og såmænd også udfordre en eftertid, der har forsvaret sig ved at småle af ham og overbærende udbrede alle de kun alt for velkendte anekdoter. Netop i kraft af dine umiddelbart simple tegninger har du tydeliggjort ikke blot H.C. Andersens, men alle grimme ællingers jagt på anerkendelse, og samtidig illustreret de svære indsigter, der hører til.

Marina Abramović, Serbien
for at illustrere og udgive eventyret “Den grimme ælling” 2017