Prismodtager i 2018:
Klaus Müller-Wille

Priskomite:

I mange år har Klaus Müller-Wille været en utrættelig fortaler for Hans Christian Andersen på den internationale akademiske scene. I sit akademiske arbejde har han lagt speciel vægt på at understrege Andersens modernitet. Hans nyeste bog må anses som kronen på værket, ikke blot fordi den ned til den mindste detalje viser, hvordan H.C. Andersen forudså den kommende litterære avantgarde trend i kommende tider, men også fordi den rekonstruerer hans arbejde på en hidtil uset måde.

Det har længe været kendt, at Andersen var besat af papirklip, men hans interesse i det helt grundlæggende i litteraturen – lige fra de basale skriveinstrumenter til den måde bøger lugter eller designes på – har aldrig været analyseret så dybdegående og i sammenhæng med Andersens forfatterskab. I løbet af det sidste årti har Klaus Müller-Wille skrevet en af de mest fascinerende og spændende studier om vores forfatter. Baseret på et væld af kilder og et omfattende arkivmateriale fra H.C. Andersens hus vil Klaus’ bog uden tvivl blive et vigtigt referenceværktøj i mange år fremover.

Professor Klaus Müller-Wille, Schweiz, for sit banebrydende studie om H.C. Andersens materielle æstetik.