Prismodtager i 2006:
Shi Qine

Prismodtager:

Takket være H.C. Andersen Prisen vakte min oversættelse af H.C. Andersens samlede eventyr og historier stor opsigt og blev hilst velkommen i Kina. I fremtiden vil de store forlag ved ud­givelsen af H.C. Andersen-eventyr ønske at bruge min oversættelse; allerede på nuværende tidspunkt har 18 forlæggere i 8 forskellige provinser gjort brug af den, hvilket er en sjælden foreteelse. Oversættelsen bruges også i optryk af eventyrene i de af undervisningsministeriet officielt anerkendte læsebøger.

I forbindelse med World Expo in Shanghai blev jeg den 29. juni 2010 i den danske pavillon slået til ridder af Dannebrog af Kronprins Frederik som udtryk for anerkendelsen af min H.C. Andersen-oversættelse.

Shi Qine

Shi Qine, Kina for en grundig oversættelse af H.C. Andersens eventyr og historier til et nutidigt og mundret kinesisk