Prismodtager i 2001:
Susse Wold

Priskomite:

Skuespilleren Susse Wold tildeles prisen Mit Livs Eventyr for engageret formidling af H.C.Andersens eventyr og fortællinger.

At Susse Wold også formidler H.C. Andersen kan ikke undre. Hendes talent og kunstneriske alsidighed spænder vidt og har karakteriseret hele hendes karriere, siden hun i 1960 forlod teaterskolen som færdiguddannet skue­spiller. På teatre i Danmark og i ud­landet har publikum glædet sig over Susse Wolds store talent og noteret sig, hvordan hun mestrer lystspillet såvel som tragedien.

Hendes kunstneriske alsidighed bekræftes tillige gennem hendes arbejde som sceneinstruktør. Susse Wold har med indleven og fornemmelse for H.C. Andersen og hans værker stillet sit store talent til rådighed for en personlig formidling af digteren og hans kunst. Hendes stærke personlige engagement og særlige forståelse for H.C. Andersen fremgår ikke mindst af forestillingen, H.C. Andersen – mennesket og eventyrdigteren.

Sammen med Bent Mejding har Susse Wold rejst rundt i verden med netop denne forestilling. Det er karakteristisk for Susse Wold, at hun i sin formidling af H.C. Andersen lægger vægt på at være loyal overfor eventyrdigteren og hans sprog.

Gennem oplæsning af H.C. Andersens eventyr og fortællinger og gennem forestillingen, H.C. Andersen – men­nesket og eventyrdigteren er Susse Wold en fremragende formidler og ambassadør for H.C. Andersen og hans ver­den.

Susse Wold for engageret formidling af H.C. Andersens eventyr og fortællinger i Danmark og i udlandet