Prismodtager i 2016:
Michel Forget

Priskomite:

Takket være Michel Forget, kan fransktalende Andersen-entusiaster endelig stifte bekendtskab med Andersen som rejsefortæller og lyriker.

Udover at oversætte værker som Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager, Skyggebilleder af en Reise til Harzen, Et besøg i Portugal eller En Digters Bazar har Michel Forget, som er uddannet filosof og også Kierkegaard-specialist, selv publiceret artikler og holdt foredrag om Andersens værker. Han har oversat forskningsartikler og dermed spillet en fremtrædende rolle i mødet mellem danske, franske og internationale Andersen eksperter.

Oversætter Michel Forget, Frankrig, for sin afgørende udvidelse af det frankofone Andersen-repertoire.