Prismodtager i 2005:
Sebesjskoje specialnoje professionalnoje ved Sergej Semjonov

Prismodtager:

I de sidste fem år, siden jeg modtog H.C. Andersen Prisen i 2005, har vi gjort meget for at forbedre de fysiske forhold for børnene på skolen. Med hjælp fra danske institutioner og fonde er det lykkedes os at skabe gode vilkår for de mindste grupper, de 13 -15 årige.

Derudover er spisesalen blevet gennemrestaureret, og salen er blevet ud­smykket med motiver fra H.C. Andersens eventyr: Suppe paa en Pølse­pind. I salen har vi lavet en tronstol, som børnene sidder på på deres fød­selsdag. Vi forsøger at give børnene ret til at vælge menuer og selv være med til at lave maden.

I de sidste fire år har vi været i gang med at udskifte vores „gamle“ hegn omkring skolen til et eventyr-hegn med en gylden port.

Nu har vi fået et tårn, hvor­på vi hejser et Andersen-flag (en hvid dug med en rød H.C. Andersen sol). Den gyldne port åbnes kun én gang for hvert barn; den dag eleven forlader skolen og ­rejser hjem.

Til skolens undervisningsprogrammer hører også eventyr-terapi. I 2005 ­– Andersens jubilæumsår – udgav vi en kalender med fotografier af børnene og de vigtigste datoer i skolens liv.

Vi forbereder et tidsskrift med for­tællinger om skolen og dens fremtidsplaner.

Vi har siden 2005 forsøgt at lægge eventyr ind i skolens daglige liv.

Sergej Grigorjevich Semjonov

Sebesjskoje specialnoje professionalnoje ved Sergej Semjonov for succesrig anvendelse af eventyret Den Grimme Ælling i skolens pædagogik