Prismodtager i 2017:
Professor Johan de Mylius

Priskomite:

Som professor og forhenværende leder af H.C. Andersen-centret på Syddansk Universitet og især med sine banebrydende bidrag og værker har han fremmet dybdeforståelsen af Danmarks nationaldigter både nationalt og internationalt, i forskerkredse såvel som i den brede offentlighed. Takket hans indsats er Andersens traditionelle image som digter af børneeventyr blevet afmystificeret til fordel for en solid forankring i den moderne litteraturs udvikling.

Hans seneste bog, Livet og skriften, er et sand opus magnum og kan anses som summen af hans livsværk. Titlen er selv et passende motto for en forsker som har dedikeret sit eget liv til skriftens tjeneste.

Professor Johan de Mylius, Danmark for sin betydningsfulde og livslange forskning og formidling af H.C. Andersen.