Prismodtager i 2012:
Teatr Polski Budgoszcz

Priskomite:

Teatr Polski Budgoszcz, Polen for H.C. Andersen forestillingen ”Winter Tales” 2012.

Teatr Polski Budgoszcz