Prismodtager i 2020/2021:
Jan Balej

Priskomite:

Din version af eventyret om den lille havfrue gør et stort indtryk i sin moderne ramme, der lykkes med at kombinere på den ene side en dyb humanisme i nøje overensstemmelse med Andersens syn på mennesket som individ og betydningsfuld i sin egen ret og på den anden side menneskets nøje samhørighed med den naturgivne verden. Ellers som i filmens univers: en natur, der netop ikke er selvindlysende. Ganske radikalt sender du hele hav-familien på land, fordi vi, der allerede bor heroppe, har gjort havet ubeboeligt. Netop i denne sammenhæng fremstår havfruens umulige kærlighed så meget desto stærkere, fordi den er sat i et også socialt fremmedgjort – og socialt barsk – miljø.

Selvom ”Lille fra fiskebutikken” (Little from the Fish Shop) ikke genbruger Andersens religiøse forståelse af udødelighed, er filmen og dens sørgelige slutning helt i tråd med det oprindelige eventyrs tro på, at det er kærlighed og håb, der også i et evighedsperspektiv giver livet mening, og at oplevelsen af lykke ikke kan udmåles.

Jan Balej, Tjekkiet for tegnefilmen
”Little from the Fish Shop” (2015)