Prismodtager i 2007:
Ib Spang Olsen

Prismodtager:

Gennem tiderne er H.C. Andersens format blevet mere og mere tydeligt for mig; – selv efter mange års bekendtskab kan man jo opleve nyt i hans mangfoldige univers, hjulpet af udgivelsernes stadige strøm.

Som illustrator af noget af værket – hvor jeg har været foranlediget til virkelig at læse H.C. Andersen – har jeg fået indbygget en nærhed, som jeg mærker dagligt, også gennem de billeder, som ligger rundt omkring.

På besøgene rundt omkring i Japan i anledning af firebinds-udgivelsen i sin tid fik jeg et uforglemmeligt indtryk af, så meget Andersen læses – og forstås – i Østen, næsten noget i retning af den viden og det engagement, vi mødte hos deltagerne ved festlighederne i Odense dengang ved digter-fejringen.

Det var også uforglemmeligt.

Ib Spang Olsen

Ib Spang Olsen for sine levende og unikke illustrationer til H.C. Andersens eventyr og fortællinger