Prismodtager i 2008:
Aage Jørgensen

Prismodtager:

Min indsats som H.C. Andersen-forsker spænder over mere end 40 år og falder inden for tre kategorier:

(1) De bibliografiske arbejder, der registrerer, hvad der siden digterens død er skrevet om ham; de tre bind dækker perioderne 1875-1968, 1969-1994 og 1995-2006 og fremkom i 1970, 1995 og 2007.

(2) Den redaktionelle medvirken ved udgivelserne fra de internationale H.C. Andersen-konferencer i Odense i 1991, 1996 og 2005 samt fra seminarer i St. Petersborg 1996 og Amsterdam 2005.

(3) En længere række bidrag til samleværker og tidsskrifter (incl. Anderseniana), f.eks. om H.C. Andersens ambivalente forhold til moderniteten. Som en art påskønnelse af indsatsen modtog jeg i 1999 Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen-legat og i 2008 Hans Christian Andersen Prisen. Æresbevisningerne er faldet sent og har derfor især glædet mig netop som præciseringer af, at også en indsats som den foreliggende har en selvskreven plads i de forsknings- og formidlingsmæssige bestræbelser til vedligeholdelse af H.C. Andersens verdensry.

Aage Jørgensen

Aage Jørgensen for mange års bibliografisk arbejde samt anden forskning og formidling af H.C. Andersen