Prismodtager i 2002:
Kirsten Dreyer

Prismodtager:

Prismodtager: Det var med stor glæde, at jeg modtog meddelelsen om, at jeg havde modtaget H.C. Andersen Prisen i 2002 for mit ­arbejde med udgivelsen af H.C. Andersens breve. Og jeg skal ærligt indrøm­me, at jeg både var stolt og rørt over at blive sammenlignet med et af de største navne i H.C. Andersen-forskningen H. Topsøe-Jensen.

Det var som et ridderslag og både en anerkendelse af min forskning og en opmuntring til at fortsætte med den række af brevudgivelser og artikler om H.C. Andersen, som det siden er blevet til. Og så har den givet mig en kærkommen lejlighed til at nyde et par hyggelige fridage i Odense i samvær med priskomiteens medlemmer og med de nye prismodtagere, ligesom vi har været på interessante udflugter i H.C. Andersens fodspor. Desuden føler jeg det som et privilegium at kunne være med til at pege på eventuelle nye kandidater til H.C. Andersen Prisen.

Kirsten Dreyer

Kirsten Dreyer for H.C. Andersen forskning og udgivelser