Prismodtager i 2014:
Professor Jacob Bøggild

Priskomite:

En antaget doktordisputats om H.C. Andersen bør altid påskønnes. Trods vor gamle digters enestående position både i dansk kulturhistorie og som dansk forfatter på verdensplan er der herhjemme skrevet påfaldende få disputatser – altså videnskabelige bøger på højeste niveau – om ham og hans værk. Den forrige ligger hele 18 år tilbage i tiden, og i alt føjer Jacob Bøggilds disputats sig til en eksklusiv række af blot seks på mere end 100 år!

Så det er ingen overdrivelse at hævde, at med denne disputats, med det mangeårige og produktive tilløb til den og ikke mindst Jacob Bøggilds ankomst som professor til H.C. Andersen-centret på Syddansk Universitet har H.C. Andersen-forskningen for alvor bidt sig fast i det 21. århundrede. Jacob Bøggild har med sit arbejde og med stor opfindsomhed og originalitet dokumenteret og formidlet på skrift, i stribevis af foredrag og i avisartikler – samt i et tankevækkende TV-foredrag, som kan findes på DR’s hjemmeside! – at Andersens digtning rummer kvaliteter, der i højeste grad gør ham kunstnerisk gyldig den dag i dag. Og at han rummer mængder af inspiration til stadig nye oplevelser og erkendelser, fordi han igennem hele sin produktion, om end måske tydeligst i eventyrene, giver brændstof til læseren i vekselvirkningen mellem den gode historie, som vi alle elsker, og den mere filosofiske udfordring, som Jacob Bøggild selv sætter i relation til selveste Kierkegaard, og som er en udfordring, de fleste aldrig nogensinde tør tro sig færdig med.

Professor Jacob Bøggild, Danmark for sin banebrydende forskning og formidling af H.C. Andersen.