Prismodtager i 2017:
Forsker Wenjie Li

Priskomite:

Med Wenjie Li’s banebrydende ph.d.-afhandling fra 2014 foreligger der nu et gennemarbejdet overblik over H.C. Andersen-udbredelsen i Kina og tillige hermed et overblik over både dens betydning og årsagerne til den. Ikke blot gennemgås den lange række af oversættelser med deres skiftende udfordringer alt efter den samtid, de blev til i. Det dokumenteres bl.a. også, hvorledes H.C. Andersen betød en helt ny eventyr-forståelse i Kina og skabte en hidtil ukendt interesse hos læserne for historiernes personer og deres udvikling. Herved skabtes i langt højere grad end tidligere en form for identifikation med historiernes handling og med en tydelig fascination af deres hele stemning og kunstneriske indhold.

Wenjie Li’s afhandling og den lange række af artikler, hun også har publiceret, rummer ud over dokumentation på Andersens indflydelse også en enestående og nødvendig diskussion af præmisserne for sproglig og kulturel oversættelse mellem europæiske sprog og kinesisk.

Forsker Wenjie Li, Kina for sin banebrydende forskning i H.C. Andersen-traditionen i Kina.