Prismodtager i 2001:
Erik Dal

Priskomite:

Erik Dal, der er født den 20. december 1922, blev cand.mag. 1949 i dansk og musik. Han blev dr. phil i 1960. Ansættelserne strækker sig fra Øregårds Gymnasium, over Det Kongelige Bibliotek til Danmarks Biblioteksskole og seneste som administrator for Det danske Sprog- og Litteraturselskab (1974-91) og Præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (1988-94). Hertil kan føjes en lang række faglige tillidshverv.

Har udgivet: H.C. Andersens Eventyr (tekstkritisk udgave I-V 1963-67 og medforfatter til kommentarbindene VI-VII 1990 Ill. mindeudgave I-V, 1975 (sammen med Estrid Dal) Christines Billedbog 1948, flere sprog.

Når H.C. Andersen Pris­komite indstiller Erik Dal er det på baggrund af en livslang indsats i Andersen-forsk­ningen og -formidlingen. Erik Dal har været sin generations store Andersen-forsker. Erik Dal har i øvrigt aldrig været karrig med at hjælpe kollegaer og dele ud af sin ­viden på skrift, på symposier og ved konferencer og har med sit Andersen-arbejde sat mange andre i gang og ­åbnet for skattene i forfatterskabet.

At det intensive arbejde er sket i forståelse med og undertiden i nært samarbejde med hustruen Estrid Dal skal naturligvis nævnes ved overrækkelsen af prisen Mit Livs Eventyr.

Erik Dal for en livslang indsats i H.C. Andersen forskning og formidling