Prismodtager i 2003:
Niels Oxenvad

Priskomite:

Niels Oxenvad får prisen Mit Livs Eventyr for et livslangt, engageret arbejde for at fremme kendskabet til digteren, herunder: – for sin mangeårige ledelse af H.C. Andersen Museet. – for gennem sin tid som leder af H.C. Andersen Museet at have tilrettelagt talrige særudstillinger og vandreudstillinger om H.C. Andersen i såvel Danmark som i udlandet. – for som en engageret og vidende forfatter at have været ansvarlig for talrige publikationer og artikler om H.C. Andersen. – for sit forfatterskab af bogen H.C. Andersen – et liv i billeder. – for et omfattende virke som forelæser og foredragsholder om H.C. Andersen. – for sit virke som redaktør af årbogen, Anderseniana. – for sin indsats for H.C. Andersen samfundet.

Gennem sit virke og personlige ­engagement som direktør for H.C. Ander­sen Museet har Niels Oxenvad bidraget til, at kendskabet til digterens museum og Odense er bredt kendt. Som forfatter af tidsskifter og publikationer er Niels Oxen­vad respekteret og anerkendt af H.C. Andersens kendere og H.C. Andersen forskere i såvel Danmark som i udlandet.

Niels Oxenvad er fortsat stærkt engageret i sit arbejde omkring H.C. Andersen. Hædersprisen skal ses som en anerkendelse af hans store arbejde og en opmuntring og opfordring til at fortsætte sit virke som H.C. Andersen forsker.

Niels Oxenvad for mangeårig indsats gennem H.C. Andersens Hus, for mundtlig formidling og forfatterskab om H.C. Andersen