Prismodtager i 2019:
Ivy York Möller-Christensen

Priskomite:

Ivy York Möller-Christensen har i årtier været i allerforreste række med bøger, artikler og foredrag, når det gælder international H.C. Andersen forskning. Hendes PhD-afhandling fra 1991 placerede hende allerede dengang som en førende ekspert på Andersens forhold til hans tysktalende læsere. Bogen, som senere blev udgivet under titlen Den gyldne trekant. H. C. Andersens gennembrud i Tyskland 1831-50(1992), lærte os, hvor vigtig Tyskland var for H.C. Andersens internationale gennembrud generelt.

Som professor i dansk på Europa-Universität i Flensborg, i det gamle dansk-tyske grænseområde Schleswig, repræsenterer Ivy York Möller-Christensen i dag de tætte bånd mellem to tæt forbundne kulturer på fornemste vis. Hun har gjort H.C. Andersen til et symbol på den fælles dansk-tyske og europæiske kulturarv.

Ivy York Möller-Christensen, Danmark, for sin fremragende forskning og formidling af H.C. Andersens forfatterskab i en dansk-tysk kontekst